Select Page

Erlikpluss
Bærekraftig Utvikling

Gratangen
Nord-Norge

En holistisk tilnærming til bærekraftig utvikling innebærer å vurdere
økologiske, økonomiske og sosiale faktorer under ett.

DESIGN & ARKITEKTUR

Støtt med Ditt Skodd
Offentlig askebeger, København Kommune
Vinner av åpen designkonkurranse, 2014

Haihuset – Marin Forsknings & Besøkssenter
Besøkssenter, Andørja
2018-2022

Erlikpluss er et multidisiplinært design – og arkitekturkollektiv med fokus på
bærekraftig utvikling; økologi, økonomi, sosial og kulturell bærekraft med nyskjerrighet, lekenhet og kvalitet som mantra.

Siden 2015 har vi arbeidet med store og små utviklingsprosjekter, både i Norge og internasjonalt.
Vi arbeider med alle typer utviklingsprosjekter, fra kulturarenaer og festivaler til boliger og stedsutvikling.Vi samarbeider med alt fra grûndere i oppstartsfasen til etablerte selskaper og offentlige instanser. For tiden arbeider vi med en rekke utviklingsprosjekter rettet mot boligutvikling og opp
mot den voksende turistnæringen i Nord-Norge, samt utvikling av produkter og tjenester for ulike produsenter og leverandører. Vi har et fokus på å oppnå en balanse mellom selvinitierte prosjekter og kommersielle prosjekter, og at bygdeutvikling er vel så viktig som byutvikling. Vi har vår base og arbeider fra vårt studio på Eliborg Kulturhus i Gratangen, men vi har også satelitter med medarbeidere som arbeider og driver utvikling fra Phuket, København, Trondheim og Oslo.

Besøk vår offentlige sauna her

Kontakt:
mail: hei@erlikpluss.no
telefon: +47 986 79 756
besøk: Kystkulturveien 262
GRATANGEN